بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Människor som levde före Koranen uppenbarades

Fråga: De böcker som uppenbarades innan Koranen blev förvanskade, efter detta kom generationer som fortsatte att följa den väg som dessa böcker stakar ut. Detta utan att veta att de hade förvanskats. Vilken kommer deras position att vara inför Allāh den Upphöjde på Återuppståndelsens Dag?

Svar: Det fanns sådana som avsiktligen förvanskade [deras skrifter]; de plockade bort vissa delar och förändrade andra. De bär två synder då de båda förändrade skrifterna och vilseledde de som kom efter dem.

Det finns andra som handlade efter dessa ändringar, trots att de visste att det var förvanskningar och de läste dem i det skick som de var, trots att de visste hur de egentligen skulle läsas. De bär en synd då de har handlat avsiktligt efter det som var felaktigt.

Det finns också de som är okunniga eller inte kan läsa och som följde dessa lagar och handlade efter dem, utan att söka efter det som var korrekt och i orginalform. De bär en viss synd, men om de inte är läskunniga och oförmögna att ta reda på sanningen, då bärs deras synd av dem som vilselett dem. Har de inte möjlighet att förvissa sig om sanningen och inte finner någon att fråga, då kommer de att dömas som ahlul-fitrah. De kommer att prövas i det Nästkommande och genom Allāhs Kunskap kommer det att bli klart vem som är en troende.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 203 s. ISBN saknas