بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Felaktiga former av tawassul

Fråga: Finns det några felaktiga former av tawassul?

Svar: Felaktig och gagnlös tawassul sker genom att man använder ett sätt som inte är föreskrivet genom den islamiska lagen som ett medel för att komma närmare Allāh den Upphöjde. Denna form av tawassul är falsk och motsäger sig intellektuella samt textuella bevis.

Ett exempel på detta är när man ber någon som har gått bort att denne skall åkalla för en. Detta är inte ett korrekt och föreskrivet sätt utan det är en dåraktighet från den som ber den avlidne att denne skall åkalla. När någon avlider upphör dennes handlingar att existera och det är då inte möjligt att åkalla Allāh för någon. Det är inte ens möjligt för profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – att åkalla för någon efter hans bortgång. Därför använde inte följeslagarna tawassul genom att be profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – efter hans död att han skulle åkalla för dem. När folket led av en torka under 'Umar Ibn al-Khattabs tid sade han:

 ”Allāh! Vi brukade be Din profet att han skulle åkalla för oss och Du välsignade oss med regn och nu ber vi din profets farbror [al-'Abbās] att han skall åkalla för vår räkning och välsigna oss med regn.”

al-'Abbās stod då upp och åkallade. Hade det varit tillåtet att be de avlidna om hjälp hade 'Umar och följeslagarna bett Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och – då denna åkallan med störres sannolikhet skulle kunna besvaras än den från al-'Abbās ibn 'Abdul-Muttalib.

Det som då är viktigt är att tawassul genom att be de döda om åkallan är falskt och otillåtet.

En annan form som inte är korrekt att söka Allāhs närhet genom profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – status, som om man skulle säga: ”Allāh! Jag ber Dig genom din Profets status, ge mig det och det.” Detta beror på att profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – status inte är något vi kan dra nytta av. Den är endast till nytta för profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – men för oss finns det ingen nytta i den när det gäller tawassul. Och som vi har nämnt tidigare är den tawassul som är nyttig att man använder de korrekta metoderna. Vilken nytta har du då av att profeten har en hedervärd status hos Allāh? Om du vill ha en korrekt tawassul, säg då: ”Allāh! Jag ber Dig genom min īmān för din profet – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – eller genom min kärlek till Din profet” eller liknande. Detta är den korrekta metoden.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fiqh ul 'Ibādāt www 20/4-2007: www