بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tawassul till Allāh genom fromma människor

Fråga: Får muslimer söka Allāhs närhet genom profeter och andra fromma människor? Jag har läst att vissa lärde har ansett att det inte finns något skadligt i tawassul, men samtidigt har jag läst motsatsen från andra. Vilket är utlåtandet om detta?

Svar: al-Walīy är den som tror på och fruktar Honom genom att fullfölja Hans kommenderingar och hålla sig borta från Hans förbud. Allāh säger:

 ”Helt visst skall de som är nära Gud aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem, de som tror och ständigt har Honom för ögonen.” [Koranen 10:62-63]

Tawassul, eller att söka Allāhs närhet genom en awliyā’, kan ske på olika sätt:

 1. När någon ber en levande walīy åkalla Allāh för att öka hans tillgångar, läka honom eller leda honom på den raka vägen – är detta tillåtet, precis som när följeslagarna bad profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – åkalla för att det skulle regna. Han gjorde då det och Allāh besvarade hans åkallan och det regnade. profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – följeslagare bad även al-‘Abbās under 'Umars kalifat att be Allāh om regn, vilket han gjorde och följeslagarna sade ”āmīn”. Dessa händelser inträffade både under och efter profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – tid. En muslim får också be sin bror om att åkalla för hans räkning, för att uppnå en fördel eller avstyra något skadligt.

 2. Att åkalla Allāh genom den kärlek man håller för Hans profeter och den kärlek som man håller för Hans awliyā’ – genom att säga: ”Allāh! Jag ber Dig genom den kärlek jag håller för Din Profet, genom att följa honom och genom den kärlek som jag håller för Dina awliyā’, ge mig det och det”, är tillåtet, då det är en sorts tawassul från tjänaren till hans Herre genom hans goda handlingar. Detta är precis som fallet med de tre människorna som var instängda i en grotta då en sten blockerade öppningen och de bad Allāh om att Han skulle undsätta dem och de gjorde tawassul genom deras goda handlingar.

 3. Att be Allāh vid profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – vördnad och ställning eller någon av Hans awliyā’, genom att säga: ”Allāh! Jag ber Dig genom Din Profets ställning eller genom al-Husains ställning.” Detta är inte tillåtet, för även om Allāhs awliyā’ prestige är stor [speciellt vår älskade profet Muhammads] är det varken ett tillåtet eller normalt sätt för att få Allāhs svar på en åkallan. Därför gjorde följeslagarna inte tawassul genom Allāhs sändebuds ställning. När de behövde regn, då bad de i stället al-’Abbās att åkalla, trots att profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ära och ställning når över andra människors. Det är inte känt att följeslagarna någonsin gjorde tawassul genom profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – efter hans död och vi skall dra oss till minnes att de var den bästa generationen som mest av alla erkände hans rättigheter och älskade honom.

 4. När en tjänare ber Allāh uppfylla hans önskningar, tillbedjande Allāh genom Hans walī, profet eller genom Hans profets och awliyā’s rätt, då han säger: ”Allāh! Jag ber Dig genom Din walī eller genom Din profets rätt”. En skapad varelse får inte be om någonting genom att svära vid en annan skapad varelse. På samma sätt har ingen rätt att begära något från Allāh genom att svära vid Hans skapelser. Detta faktum stöds med de bevis som de islamiska trosprinciperna är säkrade, och som alla vägar till shirk blockeras genom.

Läs mer:

 • Författare:

  al-Ladjnah ad-Dā’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 84 s. ISBN saknas

  Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8