بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Mor vallfärdade men någon annan än hennes mahram

Fråga: Min mor utförde vallfärden då hon var över 60 år gammal med någon annan än hennes mahram. Är hennes vallfärd korrekt eller bör jag utföra den på nytt för hennes räkning, då hon nu har dött? Må Allāh var henne nådig.

Svar: Om en kvinna vallfärdade med någon annan än hennes mahram, visade hon olydnad mot sin Herre och hon har syndat genom att göra så. Detta beror på att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – förbjöd kvinnor att resa utan mahram till vallfärden eller andra platser. När det gäller din moders vallfärd, då är den korrekt, om Allāh vill. Men, den är [utförd] med synd och vi hoppas att Allāh kommer att förlåta henne för detta.


Läs mer:

  • Författare:

    Dr. Sālih Ibn Fowzan Ibn 'Abdullah Ibn Fowzān
  • Källa:

    al-Muntaqā min Fatāwa Ibn Fowzān - volym 3, sida168, fatwa 253