بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Kvinna utan mahram är inte skyldig att vallfärda

Fråga: Det finns en kvinna från Saba' som är känd för sin rättfärdighet. Hon är medelålders eller på väg att bli gammal. Hon skulle vilja göra den obligatoriska vallfärden men hon har ingen mahram. En framstående man i landet avser att vallfärda och han är känd för sin rättfärdighet. Med honom följer även kvinnor som är släkt med honom. Är det rätt om denna kvinna vallfärdar med denne gode man och dennes kvinnliga släktingar, om hon är tillsammans med kvinnorna och mannen ser efter henne? Eller är hon inte längre skyldig att vallfärda om hon inte har en mahram? Det är även viktigt att känna till att hon har de ekonomiska medel som krävs för att vallfärda. Vänligen, ge oss ett utlåtande och må Allāh välsigna er då vi är oeniga om detta.

Svar: En kvinna som inte har en mahram behöver inte vallfärda. Detta beror på att i hennes fall så inkluderas mannen i ”möjlighet att genomföra den” och förmågan att kunna ta sig dit är ett villkor för att vallfärden skall vara en skyldighet. Allāh säger: ”Vallfärden till denna Helgedom är en plikt mot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den.” [Koranen 3:97]

Hon får inte ge sig av på vallfärd, eller någon annanstans, utom med hennes man eller en mahram. Anledningen är att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”En kvinna får inte resa en dags och en natts sträcka utom med hennes mahram.” [al-Bukhārī 1088 och Muslim 1339]

En anledning finns även i vad al-Bukhārī och Muslim har återgivit från Ibn ‘Abbās då han berättar att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sagt:

”En man bör inte vara ensam med en kvinna om hon inte har en mahram med sig och en kvinna reser inte utom med en mahram.” En man stod då upp och sade: ”Allāhs sändebud: ”Sannerligen bestämde sig min fru för att vallfärda och jag har värvats för den-och-den expeditionen.” Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade då: ”Gå då och vallfärda med din fru.” [al-Bukhārī 5233 och Muslim 1341]

Denna åsikt hade al-Hasan, an-Nakha'i, Ahmad, Ishaq, Ibn al-Munthir och ashabur-ra'y. Detta är den korrekta åsikten då den är enligt den generella innebörden av de ahādīth som förbjuder kvinnor att resa utan maken eller en mahram. Mālik, ash-Shafi'i och al-Awza'i motsade denna åsikt. De angav dock ett villkor som de inte hade bevis för. Ibn al-Munthir sade: ”De övergav åsikten som är enligt hadithens uppenbara mening och var och en av dem uppgav ett villkor som han inte hade något bevis för.”

Må Allāh sända frid och välsignelser över vår profet Muhammad, hans familj och hans följeslagare.

Mer om islams kvinnosyn kan du läsa på islam.se.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 44 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8