بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Kvinnan vill vallfärda men mannen hindrar henne

Fråga: Jag är en äldre förmögen kvinna och jag har mer än en gång föreslagit för min man att vi skall vallfärda, men han avvisar min fråga utan anledning. Jag har en äldre bror som vill vallfärda. Kan jag vallfärda med honom trots att min man inte har gett mig tillstånd? Eller bör jag strunta i vallfärden, stanna i mitt land och lyda min man? Vänligen, ge mig ett utlåtande. Må Allāh belöna er med gott.

Svar: Då vallfärden är en skyldighet när villkoren för den uppfylls och denna kvinna är tillräknelig samt att hon har en mahram, då måste hon vallfärda så fort som möjligt. Hennes man får inte förbjuda henne utan anledning.

I situationen som har nämnts får hon vallfärda tillsammans med hennes broder, även om maken inte samtycker. Detta beror på att det är en skyldighet, precis om det är skyldighet att be eller fasta. Allāhs rätt förtjänar mer att bli uppfylld först och denne man som, utan anledning, hindrar sin fru från att göra den obligatoriska vallfärden har ingen rätt.

Och Allāh är Den som ger framgång och vägleder till den rätta vägen.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 48 s. ISBN saknas