بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Anledningen till att man kan börja avlägsnandet av ihrām med att raka huvudet, då det är förbjudet under ihrām

Fråga: Det är känt att det är förbjudet att raka huvudet under ihrām; hur kan det då vara tillåtet att börja med det när man avlägsnar ihrām under ‘eid-dagen? De lärde säger att avlägsnandet av ihrām sker genom att man göra två av tre saker och de nämner här att huvudet rakas. Får en pilgrim börja med det med detta som grund?

Svar: Ja, det är tillåtet att börja med det, då rakandet av huvudet sker under processen när man kommer ur ihrām för vallfärdsriterna. Därför är det inte förbjudet. I stället är det en ritual som har kommenderats. Då det har kommenderats anses det inte vara syndigt att göra det eller att man faller i något förbjudet. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – tillfrågades om att raka huvudet innan djuret hade slaktas och stenarna kastas på pelarna, och han sade: ”Inga problem.”

Det som har kommenderats eller förbjudits kommer endast från den islamiska lagen. Ser du inte att nedfallan inför någon annan än Allāh den Upphöjde är shirk? När Allāh kommenderade änglarna att nedfalla inför Adam var deras nedfallan en lydnad [mot Allāh]. Ser du också inte att döda någon, speciellt barn, är en enorm synd? Men när Allāh den Upphöjde kommenderar Sin profet Abraham att döda sin son, Isma'il, då var det en lydnad som Abraham uppnådde en enorm status genom. Men genom Sin nåd underlättade Allāh för honom och hans son, och Han sade:

”Men så fort de båda hade visat att de underkastat sig Guds vilja och [Abraham] hade lagt [sonen] med tinningen mot marken, ropade Vi till honom: 'Abraham [hejda din hand]! Du har redan utfört den befallning som du fick i drömmen!” [Koranen 37:103-106]


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 210 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8