بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Innebörden av den första och den andra fasen i avlägsnandet av ihrām

Fråga: Vilken är innebörden av termen ”det första och det andra avlägsnandet av ihrām”?

Svar: Innebörden av fasen i det första avlägsnandet av ihrām är när man har gjort två av tre handlingar; antingen genom att kasta stenarna och raka sitt hår [eller klippa håret], eller genom att kasta stenarna och utföra tawāf, eller genom att utföra tawāf och raka huvudet [eller klippa håret]. Detta är det första avlägsnandet av ihrām. Om man gör dessa tre saker: kastar stenarna, tawāf och rakar huvudet [eller klipper håret], då är detta det andra avlägsnandet av ihrām. Om man endast gör två, då får man bära ett klädesplagg med sömmar, parfymera sig och allt som inte var tillåtet blir tillåtet, utom intima relationer. När man sedan utför den tredje handlingen och fullföljer det som kan tänkas krävas av en, då blir det tillåtet att ha intim samvaro. Några av de lärde anser att när man har kastat stenarna under ‘eid-dagen, då är det första avlägsnandet av ihrām uppfyllt. Detta är en sund åsikt. Om man gör det, då har man inte syndat, om Allāh vill. Den säkraste och bästa åsikten är att man inte bör ha bråttom [med att träda ur ihrām] förrän man har utfört en andra handling [som att raka huvudet eller tawāf] tillsammans med att ha kastat stenarna. Anledningen är en hadīth från ‘A’ishah, även om det finns tvivel om dess berättarkedja, där profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – säger:

”När du har stenat [pelarna] och rakat ditt huvud, sannerligen är parfym och allting annat tillåtet för dig, utom kvinnor [intim samvaro].” [Ahmad 6:143]

Det finns även en anledning i andra ahādīth som har återberättats om detta. Och det beror även på att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – kastade stenarna under ‘eid-dagen, slaktade sitt djur och rakade sitt huvud. ‘A’ishah – må Allāh vara nöjd med henne – gav honom sedan parfym. Den uppenbara innebörden av denna text är att han inte parfymerade sig förrän han hade kastat stenar på pelarna, slaktat djuret och rakat huvudet. Därför är det bättre och säkrare man inte träder ur ihrām för det första avlägsnandet av ihrām förrän efter man har kastat stenarna på pelarna och rakat sitt huvud [eller klippt sitt hår]. Det är bättre och det förenar en förståelse mellan ahādīth.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 171 s. ISBN saknas