بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Resa för att besöka profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – Moské men inte hans grav

Fråga: Vilket är utlåtandet om att besöka profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser –, awliyā och de rättfärdigas gravar? Det är inte tillåtet att resa för att besöka profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – eller någon annans grav. Detta enligt den mest korrekta åsikten bland dem lärde som baseras på profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord:

”Sadla inte era riddjur utom för att besöka tre moskéer: den heliga Moskén, min Moské i Medina och Klippmoskén i Jerusalem. [al-Bukhārī 1197, 1995 och Muslim 1338 och 1397]

Den som vill besöka profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – grav, men som bor långt från Medina, får utforma sin avsikt för att besöka profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – Moské som inkluderar gravarna i vilken profeten, Abū Bakr och 'Umar ligger samt martyrerna och de som är begravda i al-Baqi'.

Om man bestämmer sig för att göra båda sakerna så är det tillåtet. Detta beror på att det är tillåtet att utföra en handling som en lägre och underordnad handling även om det inte är tillåtet att utföra den som en enskild handling. Det är inte tillåtet att endast avse att besöka graven om man måste resa för att göra det. Men om man bor nära moskén och besöket vid den inte kräver att man reser och därmed inte kan anses vara resande, då finns det ingen invändande. Detta beror på att det är sunnah att – utan att resa – besöka hans och hans båda följeslagares gravar för att då komma närmare Allāh. Det är också sunnah att besöka martyrernas och de från al-Baqi's gravar, eller alla muslimska gravar för den delen. Detta är en sunnah för att närma sig Allāh. Men detta gäller om man inte ger sig ut på en resa och det baseras på profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord:

 ”Besök gravarna därför att de kommer att påminna er om det Nästkommande.” [Muslim 976]

När följeslagarna besökte gravar brukade han lära dem att säga:

”Må Allāhs frid vara över er, människor i gravarna från de troende och Muslimerna. Och vi skall följa er, om Allāh vill. Vi ber Allāh om välbefinnande för oss och för er.” [Muslim 975]


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Bāz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 165 s. ISBN saknas