بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Resor för att besöka profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – grav

Fråga: Vilket är utlåtandet om att resa för att besöka profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – grav?

Svar: Att resa för att besöka gravar är inte tillåtet oberoende av vilken grav det än är. Detta beror på att Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”Sadla inte era riddjur utom för att besöka tre moskéer: den heliga Moskén [i Mecka], min Moské [i Medina] och Klippmoskén [i Jerusalem].” [al-Bukhārī 1189 och Muslim 1397]

Detta innebär att man inte bör resa någonstans för att dyrka, därför de platser man får resa till för att dyrka är enbart dessa tre moskéer. Man bör inte resa någon annanstans än till dem. En resa till profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – grav bör därmed inte genomföras, utan resan skall enbart vara till moskén. När man sedan har nått moskén är det en sunnah för män att besöka profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – grav. För kvinnor är det inte sunnah att besöka den.

Allāh är Beviljaren av framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 253 s. ISBN 9960-892-66-2