بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Var okunnig och gick in i ihrām med underkläder

Fråga: För ett år sedan begav jag mig på ‘umrah och jag kände inte till vissa villkor. När jag gick in i ihrām vid mīqāt bar jag korta byxor under mina ihrām-kläder. Jag var okunnig i denna fråga. När jag hade återvänt förklarades det för mig att detta inte var tillåtet. Detta år utförde jag ‘umrah igen och jag lärde mig att det inte är tillåtet att bära al-makhit. Har jag syndat?

Svar: Då du inte har känt till detta behöver du inte offra något. Okunskap är en acceptabel ursäkt för att ha gjort något som är förbjudet. Försoningsoffret är endast obligatoriskt för den som gör något avsiktligen och med vetskap. Du behöver inte upprepa din ‘umrah, då du inte har gjort något som förstör den. Den andra ‘umrahn som du utförde anses vara en frivillig ‘umrah.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 141 s. ISBN saknas