بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Gör vallfärden men inte ‘umrah

Fråga: Jag utförde den obligatoriska vallfärden men jag gjorde inte ‘umrah tillsammans med den. Har jag då syndat? Och den som utför ‘umrah tillsammans med vallfärden, är denne skyldig att utföra ‘umrah vid en annan tidpunkt?

Svar: Om någon vallfärdar och denne tidigare inte har utfört ‘umrah [efter att ha kommit in i puberteten], då bör denne utföra ‘umrah oberoende av om denne gör det före eller efter vallfärden. Men om denne vallfärdade utan att göra ‘umrah tillsammans med den, då bör han göra ‘umrah efter vallfärden om denne inte har gjort ‘umrah tidigare.

Anledningen är att Allāh gjort vallfärden och ‘umrah till en skyldighet. Ett antal ahādīth från profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – bevisar detta. Därför måste den troende utföra ‘umrah.

Om man slår samman vallfärden och ‘umrah som qirān så är det inte fel. Detta åstadkommer man genom att träda in i ihrām för båda två tillsammans. Man kan även träda in i ihrām för ‘umrah och därefter lägga till vallfärden till den senare [som hajjul-tamattu]. Det finns inget fel i det och det är tillräckligt. Men om han vallfärdar som mufrid genom att vid mīqāt träda in i ihrām endast för vallfärden, och sedan vara kvar i ihrām tills han avslutar den, då bör han utföra en ‘umrah efteråt från at-Tan'im eller al-Ji'ranah. Detta innebär att han utför ‘umrah från området utanför det Heliga området [utanför Helgedomen]. Därmed träder man in i ihrām därifrån och sedan går man in [i Helgedomen i Mecka], gör tawāf, sa’ī och får sitt hår klippt eller rakat.

Detta är den ‘umrah som ‘A’ishah – må Allāh vara nöjd med henne – utförde. När hon kom till vallfärden i ihrām för ‘umrah, då fick hon sin månadsblödning nära Mecka och hon hade inte möjlighet att göra tawāf runt Huset och fullfölja ‘umrah. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – beordrade henne då att gå in i ihrām för vallfärden och därmed vara en qarin-pilgrim. Hon gjorde det och avslutade sin vallfärd. Hon bad då om profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – tillstånd för att utföra ‘umrah då hennes kvinnliga följeslagare hade utfört ‘umrah. Han beordrade då hennes bror, 'Abdur-Rahmān, att ta henne till at-Tan'im, för att hon skulle kunna träda in i ihrām för ‘umrah därifrån. Hon begav sig då till at-Tan'im och gick in i ihrām för ‘umrah. Sedan gick hon in i Mecka, utförde tawāf och sa’ī samt fick sitt hår klippt.

Detta är ett bevis för att den som inte har utfört ‘umrah under sin vallfärd får gå in i ihrām vid at-Tan'im och liknande platser som finns utanför helgedomen. Denne behöver inte bege sig till mīqāt.

Gällande den som har utfört ‘umrah och vallfärden tidigare och sedan återvänder till Mecka och Allāh gör det möjligt för denne att vallfärda, då är han inte skyldig att utföra ‘umrah. Han har då genom sin tidigare ‘umrah uppfyllt denna plikt då ‘umrah endast är obligatorisk vid ett tillfälle i livet. Detsamma gäller vallfärden. Därmed är vallfärden [obligatorisk] en gång i livet och så även ‘umrah.


Läs mer:

 • Författare:

  Ibn 'Abdullah Ibn Baz
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 108 s. ISBN saknas
 • Författare:

  Ibn 'Abdullah Ibn Baz
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 108 s. ISBN saknas