بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Vallfärdar som en mutamatti' och efter ‘umrah ger en doktor honom rådet att inte fortsätta med vallfärden

Fråga: Jag gav mig av för att vallfärda som en mutamatti' och efter att jag gjort ‘umrah för vallfärden begav jag mig till Mina under den tredje dagen i dhul-hijjah. När jag hade avlägsnat min ihrām för ‘umrah kände jag en smärta i mitt knä som gjorde att jag inte kunde gå. Jag begav mig till läkaren och han gav mig rådet att inte fortsätta med vallfärden. Jag återvände då till Medina där jag bor och jag utförde inte vallfärden trots att jag inte sade följande när jag utformade avsikten för ‘umrah: ”Om något hindrar mig, är platsen där jag avlägsnar min ihrām där Du stoppar mig.” Det jag vill veta är om jag behöver offra ett djur?

Svar: Om det förhåller sig som du har sagt – att du trädde ur ihrām för din ‘umrah, att du inte vallfärdade och att du sedan återvände till ditt land före du hade trätt in i ihrām [för vallfärden] – då behöver du inte göra något.

Anledningen är att din ‘umrah avslutades när dess ihrām avlägsnades och att du aldrig gick in i ihrām för vallfärden.


Läs mer:

 • Författare:

  al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 101 s. ISBN saknas
 • Författare:

  al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 101 s. ISBN saknas