بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Be Allāh genom Hans vackra namn

Fråga: Är denna form av åkallan korrekt: ”Allāh, jag ber dig vid dina vackra namn och egenskaper, att...”

Svar: Det är från profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah att be Allāh vid Hans vackra namn och Hans upphöjda egenskaper, genom ens goda gärningar eller genom ens kärlek för de rättfärdiga. Detta är ett medel för att få ens böner besvarade, oberoende av om man gör detta före eller efter åkallan. Men det är inte tillåtet att be Allāh den Allsmäktige genom att nämna människor, som om man skulle säga: ”Jag ber Dig vid den och den.” Anledningen till detta är att det leder till att man sätter medhjälpare vid Allāh den Allsmäktiges sida.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 7. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 282 s. ISBN saknas