بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Anledningen till att Ka’bah kallas för Allāhs Hus

Fråga: Varför kallas Ka’bah för ”Allāhs heliga hus”?

Svar: Ka’bah döptes till Allāhs Hus då det är en plats för att upphöja Allāh den Allsmäktige och Majestätiske. Människor kommer från alla platser för att utföra den skyldighet som Allāh har föreskrivit för dem – vallfärd till Hans hus. Det beror också på att människor från hela världen i deras böner vänder sig mot Huset för att uppfylla ett av bönens krav. Allāh har sagt: ”Ja, varän du börjar din vallfärd, vänd ditt ansikte mot den Heliga Moskén.” [Koranen 2:150]

Allāh har sammankopplat det med Hans namn i en ägande form; som ett medel för att hedra, upphöja och respektera det.

Det som är sammankopplat med Allāh i en ägande form är uppdelat i två typer. Antingen är det en av Hans egenskaper som Hans hörande, syn, kunskap, kraft, tal eller kommer det från Hans skapelser. Och skapelsen nämns i ägd form sammankopplad med Honom i ett hedrande syfte, som när Allāh säger: ”Rena min Helgedom för alla som skall vandra runt den.” [Koranen 22:26]


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 163 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8