بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Goda handlingar för den som offrar till jinn

Fråga: Några som studerar islam har berättat för oss att den som offrar till jinn varken får sin bön eller vallfärd accepterad. När jag hörde detta ångrade jag mig inför Allāh då jag brukade göra detta. Jag har vallfärdat men de sade att min vallfärd är ogiltig. Är det sant att min vallfärd är ogiltig? Om det är så, måste jag då vallfärda igen?

Svar: Att offra djur till jinn är shirk. Den som gör detta och dör före denne har ångrat sig kommer att vara i Helveteselden för evigt. Goda handlingar accepteras inte tillsammans med shirk. Allāh säger:

”Om de hade satt medhjälpare vid Hans sida skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet.” [Koranen 6:88]

All lovprisan tillhör Allāh som har hjälpt dig att ångra dig för denna grova synd, som inga goda handlingar accepteras om den begås. Vallfärda igen och om du är uppriktig i din ånger, då har Allāh lovat att förlåta dem som ångrar sig samt att ersätta deras dåliga handlingar med goda. Han säger:

”Och de anropar aldrig en gudom vid sidan av Gud och de berövar aldrig en människa livet – som Gud har förklarat heligt – annat än i rättfärdigt syfte, och de avhåller sig från äktenskapsbrott. Den som begår dessa svåra synder skall få sona dem med en exemplarisk bestraffning [och] på Uppståndelsens dag skall hans straff fördubblas och han skall gå bort med skammen för att lida detta straff i evighet.” [Koranen 25:68-70]

Och det är endast Allāh som ger framgång. Må Allāh upphöja omnämnandet av Hans tjänare och sändebud Muhammad samt göra honom, hans hushåll och följeslagare säkra från ont.


Läs mer:

 • Författare:

  al-Ladjnah ad-Dā’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 17 s. ISBN saknas.

  Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8
 • :

  A1