بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Utse någon till att betala allmosa för ens räkning

Fråga: Jag äger en del boskap i Egypten. Ger jag allmosa för dem när jag befinner mig här i Irak eller väntar jag tills jag återvänder till mitt land?

Svar: Det är din skyldighet att betala allmosa för dem för varje år som går. Därmed bör du utse någon i Egypten som ger den. Att utse någon som ger allmosan är tillåtet. Detta beror på att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – brukade sända folk som var anställda till att samla in allmosa. De tog den då från folket och gav den till Allāhs sändebud. Man har även bekräftat att han utsåg 'Ali bin Abi Tālib till att slakta vad som återstod av hans offerdjur under hans sista pilgrimsfärd.

Därför bör du utse någon som du litar på i Egypten som ger allmosa för denna boskap. Du får inte skjuta upp detta tills du återvänder. När du skjuter upp på detta sätt får inte folket allmosan i rätt tid.

Du vet heller inte, det kan vara så att du avlider innan du återvänder till Egypten och de som ärver av dig kanske inte betalar denna allmosa för dig. Om detta inträffar kommer denna allmosa att fortsätta att vara ditt ansvar. Så skynda dig min bror – må Allāh välsigna dig – till att betala allmosan och inte försena den.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 200 s. ISBN saknas