بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Ge till välgörenhet och läsa Koranen för de levande och för de döda

Fråga: Är det tillåtet att ge till välgörenhet för sina föräldrars räkning när de fortfarande är vid liv? Får man recitera Koranen för deras räkning? Om så är fallet, är det tillräckligt om man bara avser att göra det för en av dem?

Svar: Det är tillåtet att ge till välgörenhet för sina föräldrar eller för någon annans räkning, oberoende av om de lever eller har gått bort. Avsikten i hjärtat är tillräcklig. Skulle vi säga: ”Allāh! Acceptera denna välgörenhet för mina föräldrars räkning”, då skulle det inte vara något skadligt i det. Det är en del av profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah att åkalla för sina föräldrar, släktingar och alla muslimer. Man ber för att de skall förlåtas och liknande saker.

När det kommer till recitation av Koranen, för att de skall få ta emot belöningarna, då har många lärde tillåtet det. Det har dock inte spårats tillbaka till profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – eller följeslagarna och därför bör vi inte ägna oss åt detta. Majoriteten av de lärde har förbjudet detta, eftersomdet inte finns något återberättat som stödjer detta. Men om någon gör det enbart ibland, då bör ingen uttrycka sitt missnöje om det.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 91 s. ISBN saknas