بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Landstycken som ägs i syfte att bygga något på dem

Fråga: Jag hade ett landstycke som jag köpte i avsikt att bygga något på. När en tid hade gått behövde jag sälja det, så jag sålde det. Behöver jag betala allmosa för den period som jag inte försökte sälja det under?

Svar: Om det förhåller sig på det vis som du har nämnt i frågan, då krävs ingen allmosa av dig för den tid som har gått innan försäljningen. Detta beror på att anledningen som gör det nödvändigt att betala allmosa inte finns i detta fall, denna anledning är avsikten att sälja, och du avsåg inte att sälja det.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 166 s. ISBN saknas