بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Betala allmosa i förskott

Fråga: Jag är anställd och varje månad får jag lön som jag sparar en del av. Det finns ingen direkt procentandel på hur mycket jag sparar, så hur betalar jag allmosa för dessa tillgångar?

Svar: Du måste betala allmosa för varje del som du har sparat om du har haft den i din ägo under ett år. Om du betalar allmosa för hela summan när ett år har gått för den första summan som du sparade, då är det tillräckligt. På detta sätt anses allmosan för den senare summan betalas i förskott innan ett år har gått. Att betala allmosa i förskott innan man har haft summan i ens ägo under ett år är tillåtet, speciellt om det finns ett behov av det eller en religiös nytta i det.


Läs mer:

  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 165 s. ISBN saknas
  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz