بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Månadslönen

Fråga: Jag är anställd i ett privatägt företag och jag tar emot en månadslön på 4000 saudiska riyal. Här inkluderas en hyra som är på 1000 saudiska riyal. Är jag skyldig att betala allmosa för denna lön? Vilken är nivån på denna allmosa? Ta också med i beräkningarna att jag inte har några andra inkomstkällor som jag spenderar från.

Svar: När du har sparat något från din månadslön som överskrider vad du behöver för personliga utgifter, då behöver du betala allmosa för det. Detta är när besparingarna har nått det lägsta belopp som krävs för allmosa. I dagsläget är detta belopp ungefär 400 saudiska riyal. Detta lägsta belopp måste även ha varit i din ägo under ett år. Om du då sparar en summa från din lön varje månad är det både säkrare och lättare om du utser en månad varje år då du betalar allmosa för summan som du har sparat det året och allt som du hade innan dess. Den del som du är skyldig att betala är en fyrtiondel, det vill säga 2.5 procent.

Och Allāh är givaren av framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 158 s. ISBN saknas