بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Pengar som i något syfte samlas in av ett antal individer

Fråga: Om det finns en grupp och varje individ i gruppen betalar en viss summa och de sparar summan för att den skall komma till nytta om någon olycka drabbar någon av dem – må Allāh förbjuda – och de behöver dessa pengar för dagligt bruk och de har haft den summa under ett år – krävs allmosa då?

Svar. Dessa tillgångar och liknande tillgångar som någon donerar till allman nytta och för att hjälpa till något gott folk emellan krävs det ingen allmosa för. Detta beror på att tillgångarna har getts för att komma Allāh nära. De fattiga och de förmögna hjälps åt med att lösa olyckor som drabbar dem. Därför anses det vara en donation från ägarna och då gäller utlåtandet för insamlad välgörenhet som skall spenderas i det syfte som de har donerats för.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 183 s. ISBN saknas