بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Rådfråga siare och trollkarlar

Fråga: Min far var mentalt sjuk under en lång tid och han åkte ut och in från sjukhuset. Några av mina släktingar sade till mig att gå till en kvinna som kände till botemedel mot mentalsjukdomar. De sade även: ”Säg endast ditt namn och hon kommer att berätta vad det är för slags sjukdom och vilket botemedlet är.” Är det tillåtet att gå till denna kvinna?

Svar: Det är inte tillåtet att besöka, rådfråga eller tro på denna kvinna eller hennes likar. Detta beror på att hon är en siare eller trollpacka som påstår sig känna till det som är dolt för människor. De använder även jinn för att kunna bota och påstå olika saker. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sagt:

”Den som besöker en spåman och frågar honom om råd, ingen bön kommer att accepteras från denne under 40 dagar.” [Muslim 2230, Ahmad 4:68 och 5:380]

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sagt:

”Den som besöker en spåman eller siare och tror på honom, har sannerligen förnekat vad som har uppenbarats för Muhammad.” [Abū Dawūd 3904, at-Tirmithi 135, Ibn Mājah 639 och Ahmad 2:408, 476]

Ahādīth med denna innebörd är många. Din plikt är att varna de som går till dem och varken rådfråga dem eller tro på vad de säger. Rapportera dem till myndigheterna så att de straffas med vad de förtjänar. Om du inte rapporterar dem kommer de att kunna förstöra mycket. Vissa av de svaga kommer att falla för dem genom att de rådfrågar dem och tror på dem.

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”Om någon av er ser något ont bör han ställa det tillrätta med sin hand, är han inte förmögen att göra det, då bör han göra det med sin tunga och om han inte är förmögen att göra det, då bör han hata det i sitt hjärta – och det är den lägsta tron.” [Muslim 49, at-Tirmithi 2172, Ahmad 3:49, 52-54 och an-Nasā’i 5011]


Läs mer:

  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. x s. ISBN saknas
  • Författare: