بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Överger bönen i församlingen eftersom kläderna är smutsiga

Fråga: På arbetsplatsen [en bilverkstad] har jag en kollega som jag uppmanar att be, men han vägrar och påstår att hans kläder inte är rena, att det är svårt för honom att byta dem och att han skall be när han kommer hem. Vilket är utlåtandet om detta?

Svar: Kollegan som du har nämnt måste be med församlingen. Det är inte tillåtet att skjuta upp bönen tills han kommer hem. Detta enligt profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord:

”Den som har hört böneutropet och inte besvarat det, där finns ingen bön för honom, utom om han har en ursäkt.” [Ibn Mājah 793, ad-Daraqutni 1:420 och al-Hakim 1:245]

Sjukdom eller liknande skulle vara ursäkter. Smutsiga kläder är inte en ursäkt. Men om det finns lite orenheter på dem, då måste han rengöra dem eller byta till andra kläder. Vi ber Allāh att Han vägleder oss alla.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 397 s. ISBN saknas