بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Sova i stället för att be gryningsbönen

Fråga: Ibland känner jag mig trött så jag sover. Jag har då inte möjlighet att be gryningsbönen utom i mitt hem. Kan jag göra så här?

Svar: Den som är skyldig att följa religionens läror måste be de fem bönerna i moskén tillsammans med de muslimska bröderna. Denne får inte slarva med detta. Att inte närvara vid gryningsbönen eller någon annan bön är en av egenskaperna för hyckleri. Allāh den Upphöjde har sagt:

”Hycklarna tror sig överlista Gud, men det är Han som överlistar dem. Och då de reser sig för att be, reser de sig i sakta mak för att ses och berömmas av människorna men har sällan Gud i tankarna.” [Koranen 4:142]

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”De svåraste bönerna för hycklarna är nattbönen och gryningsbönen. Om de visste vilken förtjänst som fanns i dem hade de kommit krypande.” [al-Bukhārī 657 och Muslim 651]

Han har även sagt:

”Den som hör böneutropet och inte besvarar det, där finns ingen bön för honom, utom om han har en ursäkt.” [Ibn Mājah 793, ad-Daraqutni 1:420 och al-Hakim 1:245]

En blind man sade till profeten: ”Allāhs sändebud! Jag har ingen guide som kan vägleda mig till moskén, kan jag be i mitt hem?” Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – frågade: ”Hör du böneutropet?” Han svarade ”Ja.” Han svarade: ”Besvarade då det.” [Muslim 653]

Om den blinde mannen som inte hade någon som ledde honom till moskén inte fick överge bönen i församlingen, då är det klart att andra har ännu mindre rätt. Därför måste du frukta Allāh den Allsmäktige och be i församlingen vid gryningsbönen samt vid andra böner och gå och lägga dig tidigt så att du skall kunna vakna och be. Ni har ingen rätt att be hemma, utom om ni har en giltig ursäkt, som sjukdom eller rädsla.

Må Allāh ge alla framgång med att finna sanningen och hålla sig stadiga vid den.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 339 s. ISBN saknas