بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Rening om det inte finns något vatten

Fråga: Hur kan man rena sig om det är omöjligt att använda vatten?

Svar: Är det inte möjligt att använda vatten då det inte finns tillgängligt eller på grund av det inträffar något skadligt när man använder det, då bör man lämna det till förmån för tayammum. Detta [tayammum] gör man genom att stryka händerna mot marken för att sedan stryka dem över ansiktet och till sist stryka den ena mot den andra. Detta gäller enbart rening från mindre rituell orenhet.

För att rengöra orenheter [verklig smuts] kan man inte använda sig av tayammum, oberoende av om det är på kroppen, kläderna eller marken. Syftet med att rengöra sig från orenheter är att få bort något smutsigt, det är inte ett villkor att det är en dyrkan. Detta är anledningen till att om det smutsiga oavsiktligen avlägsnas från personen eller platsen, då har renhet uppnåtts. Faller regn på den smutsiga platsen eller det smutsiga plagget och smutsen försvinner på detta sätt, då rengörs det även om man inte är medveten om det. Detta är inte fallet vid en rituell rening [som tvagning eller tayammum] då det är en dyrkan som för en närmare Allāh den Allsmäktige. Då krävs en avsikt och ett syfte.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 360 s. ISBN 9960-892-66-2