بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Åkallan för föräldrarna är det bästa

Fråga: Får jag ge till välgörenhet för min mors räkning? Kommer belöningen för den att nå min mor?

Svar: Ja, du kan ge till välgörenhet för en avliden förälder och belöningen kommer att nå fram. Beviset för detta är vad som har rapporterats i Sahīh al-Bukhārī om en man som kom till profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – och sade: ”Min moder avled oväntat och jag tror att om hon hade levt längre skulle hon ha givit i välgörenhet. Får jag ge i välgörenhet för hennes räkning?” Han svarade: ”Ja.”

På samma vis tillät profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – Sa'd bin 'Ubadah att donera hans dadelträd i Medina för hans mors räkning som hade avlidit.

Det är viktigt att känna till att åkallan för ens föräldrar är bättre och belöningen för de rättfärdiga handlingarna ska man avse till att vara för en själv. Detta beror på att det var så här våra rättfärdiga föregångare gjorde och det är vad som demonstrerats genom profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – uttalande: ”När någon avlider upphör hans handlingar utom tre: 'En välgörenhet vars inverkan fortsätter, kunskap [som han lämnar efter sig] som det kommer nytta från och en rättfärdig son som åkallar för honom'.” [Muslim 1631] Det finns dock inget felaktigt i en person som handlar rättfärdigt med avsikten att det skall vara för fadern eller modern.

Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas