بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Dedicera belöningar för handlingar, som exempelvis tawāf, till avlidna muslimer

Fråga: När jag befann mig i Mecka och nyheten om att en kvinnlig släkting till mig avlidit kom, då gjorde jag tawāf för henne. Jag gjorde sju rundor runt Ka’bah och jag avsåg att de var för henne. Är det tillåtet?

Svar: Ja, du får göra tawāf med sju varv och avse att belöningen är för den muslim som du vill. Detta är en populär åsikt från imam Ahmads rättskola, att alla handlingar för att komma närmare Allāh [dyrkan] som en muslim gör och avser att belöningen för dem är för en avliden eller levande muslim, då kommer det att göra denne [avlidne] nytta. Det är ingen skillnad om denna dyrkan är en rent fysisk handling, som bönen och tawāf, eller om det är en handling där tillgångar spenderas, som i välgörenhet eller i en kombination av de båda, som då ett djur offras.

Det är dock viktigt att känna till att det som är bäst är att man handlar rättfärdigt för sin egen skull och att man väljer ut den muslim man vill för att åkalla för denne. Detta beror på att det är vad profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – uppmanade till då han sade: ”När När Adams son dör, dör också hans handlingar utom tre: förmiddagsbönen, gagnelig kunskap och ett rättfärdigt barn som ber för honom.” [Muslim 1631]


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 199 s. ISBN saknas