بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Alkoholhaltiga drycker – skyldigheten att undvika försäljning, frakt och brukande

Fråga: En man som dricker alkoholhaltiga drycker avser att hålla sig borta från dem och ångra sig för vad han gjort. Han begav sig då från Jordanien till Mecka med bil för att vallfärda och ångra sig. På vägen kände han ett sug, tog en klunk och sade: ”Detta är sista gången.” Vilket är utlåtandet om detta?

Svar: Att dricka alkohol är förbjudet i Skriften, i profetens - över honom vare Guds frid och välsignelser - sunnah och genom koncensus bland muslimerna. Allāh den Högste säger:

”Troende! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är ingenting annat än Djävulens skamliga påfund; håll er borta från allt sådant, för att det skall gå er väl i händer. Djävulen vill med hjälp av rusdrycker och spel om pengar framkalla fiendskap och hat mellan er och få er att glömma Gud och plikten att förrätta bönen. Vill ni inte upphöra med allt detta]? Lyd Gud och lyd Sändebudet och var på er vakt! Och om ni vänder om [och går en annan väg] skall ni veta att Vårt Sändebuds enda plikt är att klart framföra det budskap [som han anförtrotts].” [Koranen 5:90-92]

Det har även bekräftats att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Varje rusmedel är khamr och varje rusmedel är förbjudet.” [Muslim 2003]

Muslimer är helt eniga om förbudet mot alkohol. De lärde har sagt att den som avvisar att alkohol är förbjudet är en icke-troende och avfälling. Men om han är en nybliven muslim och okunnig om förbudet mot alkohol måste han informeras om detta utlåtande. Om han avvisar det är han en avfälling.

Muslimer måste hålla sig långt borta från det och varken sälja, köpa, frakta, ta emot eller dricka det. Visdomen bakom detta förbud är tydligt för den som har bevittnat de dåliga konsekvenserna intag av alkohol har för en persons kropp och sinne samt hur detta drabbar samhället. Därmed nödvändiggör visdom och logik ett förbud som den islamiska lagen har beordrat.

Beträffande frågeställaren som drack alkohol för sista gången, som han säger, när han var på väg till vallfärden – om han ångrar sig och är uppriktigt kommer Allāh den Högste att vända sig till honom i förlåtelse och acceptera hans ånger oberoende av hur stor hans synd är.

Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas