بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Vad den sörjande kvinnan är skyldig att undvika

Fråga: Vad måste en kvinna göra när hennes man avlider?

Svar: Vad den sörjande kvinnan måste undvika har nämnts i ahādīth. Det krävs att hon gör fem saker:

 1. Hon måste stanna i hemmet som hon bodde i när hennes man avled.  Hon stannar där tills vänteperioden är över, dvs. fyra månader och tio dagar. Detta gäller dock inte om hon är gravid för då är hennes vänteperiod över när hon föder barnet. Allāh den Härlige, den Högste har sagt: ”Och de som är havande skall invänta barnets födelse. Och för var och en som fruktar Honom gör Gud uppgiften lätt." [Koranen 65:4] Hon får inte ge sig ut utom om hon har något behov eller det uppstår en nödsituation, som att hon behöver besöka sjukhuset när hon är sjuk eller för att köpa vad hon behöver på marknadsplatsen som mat eller liknande. Detta gäller om hon inte har någon som kan göra det åt henne. På samma sätt, om hemmet är förstört, då kan hon lämna det och bege sig till ett annat eller om hon inte har någon som kan ta hand om henne och hon fruktar för sin säkerhet, då finns det ingen invändan mot detta på grund av behovet.
 2. Hon får inte bära vackra kläder, varken gula eller gröna eller några andra. Istället måste hon bära enkla kläder, vilket profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har beordrat.
 3. Hon måste undvika smycken som guld, silver, diamanter, pärlor och liknande. Detta gäller oberoende av om det är halsband, armband, ringar eller något annat. Tiden för detta är fram tills vänteperioden är över.
 4. Hon måste undvika att använda parfymer. Hon får varken använda rökelser eller någon annan form av doft, förutom när hon blivit ren efter sin månadsblödning för då finns det ingen invändan mot att hon använder det.
 5. Hon måste undvika att använda kohl. Hon får inte applicera kohl vid hennes ögon eller någon annan liknande kosmetika som används för att göra ansiktet vackert, något som kan skapa frestelser för folk. Beträffande vanlig kroppsvård som att använda vatten och såpa finns det ingen invändan mot. Men hon får inte använda kol som används för att göra ögonen vackra eller något liknande kohl som används av vissa kvinnor i deras ansikten.

Dessa fem saker måste en kvinna tänka på när hennes man har avlidit.

Beträffande vad gemene man kan tro eller innovera; som att hon inte får tala med någon, att hon inte får tala i telefon, att hon bara får tvätta sig en gång i veckan, att hon inte får gå barfota i köket, att hon inte får gå ut i månljus och andra liknande vidskepligheter – det finns ingen grund för detta.

Faktum är att hon får gå både barfota och med skor i sitt hem, göra vad hon behöver i hemmet, tillreda mat till sig själv och gäster, gå ut i månljuset (på taket eller i trädgården), tvätta närhelst hon vill, tala med vem hon vill på ett sätt som inte väcker misstankar och skaka hand med kvinnor och hennes mahram. Men när det gäller dem som inte är hennes mahram får hon inte skaka hand med dem. Hon får ta av sin slöja om det inte finns några män som inte är mahram närvarande. Hon får dock inte använda henna, saffran eller parfym – varken på kläder eller i kaffet. Detta beror på att saffran är en form av parfym.

Det är heller inte tillåtet att någon friar till henne men det finns ingen invändan mot att antyda detta. Beträffande direkta frierier får man inte göra detta.

Och Allāh är Beviljaren av framgång.

Läs mer:

 • Författare:

  Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas