بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Torka sig efter tvagningen

Fråga: Är det tillåtet att torka sina händer och fötter och så vidare efter att ha tvagat sig?

Svar: Ja, det är tillåtet att torka sina händer och fötter efter att ha gjort tvagningen. Det är också tillåtet att torka dem när man har gjort ghusl. Anledningen är den grundläggande principen som säger att saker är tillåtna [utom i dyrkan] så länge det inte finns något som bevisar ett förbud.

Den hadīth från Maimunah som säger att hon tog med sig en handduk till Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – när han hade gjort ghusl och att han inte ville ha den, för att i stället stryka undan vattnet med händerna, så visar inte hans avvisande av handuken att han inte gillade den. Detta beror på att det är en specifik fråga och det är möjligt att det fanns något på handduken som profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ogillade och därför inte ville torka sig med den utan i stället strök undan vattnet med händerna. Det kan sägas att då Maimunah gav honom en handduk så visar det att de ansåg att detta vara tillåtet och vanligt. Hade det inte varit så, då hade det inte funnits någon anledning för henne att ta med sig handduken. Det som är viktigast är att känna till den grundläggande principen om att allt är tillåtet utom om det finns något som bevisar ett förbud [i dyrkan är ju allt förbjudet].


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 80 s. ISBN saknas