بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tayammum är ogiltigt när det finns vatten i närheten

Fråga: En dag hade jag en våt dröm och det var en mycket kall dag. Jag gick därför till skolan, gjorde tayammum och bad. Sedan kom jag hem igen och jag gjorde inte ghusl. Vilket är utlåtandet om detta? Må Allāh belöna er för er godhet.

Svar: Du måste göra om de två bönerna som du bad utan ghusl då du hade den stora rituella orenheten. Anledningen är att du var i en stad där det fanns möjlighet att få tag på vatten. Om du vaknade och var rädd för kylan, då är det tillåtet med tayammum. Men om det fanns något sätt för att värma upp vattnet på, då är det obligatoriskt att göra ghusl. Om du var på resande fot och inte hade möjlighet att värma vattnet, då är det tillåtet att göra tayammum. Det är inte syndigt då. Men hade du hittat vatten, då hade du behövt göra ghusl.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 89 s. ISBN saknas