بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Äktenskap med en mindre brudgåva är mer välsignade

Fråga: Vilken är din åsikt om överdrivna brudgåvor och extravaganta bröllop. Jag tänker speciellt på vad som brukar kallas ”smekmånad” då det är väldigt dyrt. Är detta något den islamiska lagen tillåter?

Svar: Extravaganta brudgåvor och bröllop står i konflikt med den islamiska lagen då det mest välsignade äktenskapet är det billigaste och desto lägre kostnaderna är, desto högre är välsignelserna.

I det flesta fall är detta något som faller på kvinnan därför att det är hon som ådömer överdrivna brudgåvor. Om en enkel brudgåva erbjuds kommer kvinnan att säga: ”Nej, vår dotter skall ha det-och-det.” På samma sätt är extravagans vid bröllopet något som den islamiska lagen har förbjudit och det inkluderas i Allāhs den Högstes ord: ”Men visa måtta [i allt]; Gud är inte vän av dem som går till överdrift.” [Koranen 7:31]

Många kvinnor ådömer detta på sina män och säger: ”Vid dens-och-dens fest hände det-och-det.” Men i frågor som dessa är det obligatoriskt att det sker enligt den islamiska lagen och man bör inte överträda dess gränser och ej heller vara extravagant, därför att Allāh den Högste har förbjudit extravagans när Han sagt: ”Gud är inte vän av dem som går till överdrift.” [Koranen 7:31]

”Smekmånader” är ogillat därför att det är en imitation av icke-muslimer och stora summor pengar slösas bort här. Man förlorar även mycket ur en religiös synvinkel, speciellt om man tillbringar sin tid i ett icke-islamiskt land. Man tar med sig många dåliga seder hem som är skadliga för en själv och samhället i stort. Detta är något som leder till bekymmer för det muslimska samhället. Om han reser med sin fru för att utföra 'umrah eller om de reser till Medina finns det ingen invändan mot det, om Allāh vill.

Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas