بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Giftermål med icke-muslimsk kvinna

Fråga: Vilket är ditt råd till de i minoritetsställning som gifter sig med ickemuslimska kvinnor utan tro på en Skapare och vilka effekter får detta på deras barn?

Svar: Mitt råd till alla muslimer är att de inte bör gifta sig med någon som inte är muslim. En muslimsk man bör göra sitt yttersta för att kunna gifta sig men en muslimsk kvinna. Detta kommer att vara bra både för honom och hans barn, i detta liv och i det Nästkommande. Giftermål med icke-troende som inte är Skriftens folk [kristna eller judar] är förbjudet. Enligt konsensus bland islamiskt lärde är det inte tillåtet för en muslim att gifta sig med en buddhist, kommunist eller ateist. Allāh säger i Koranen: ”Tag inte till hustrur kvinnor som dyrkar avgudar förrän de blivit troende.” [Koranen 2:221]

När de troende kvinnorna följde profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – och utvandrade beordrade Allāh att de inte skulle återföras till deras icke-troende makar. Allāh säger: ”Deras män har inte [längre] rätt att leva med dem och de har inte rätt att leva med sina män.” [Koranen 60:10]

Det är därför inte – under några omständigheter – tillåtet för en muslimsk man att gifta sig med en icke-muslimsk kvinna, om hon inte tillhör Skriftens folk och de är endast judarna och de kristna. Men, för att fortfarande klassas som Skriftens folk måste hon också följa de regler som deras böcker föreskriver. Om de i stället blivit ateister - och därmed förnekar Skaparens existens – räknas de inte längre till Skriftens folk. Giftermål är alltså endast tillåtet om de efterlever judendomen och kristendomens läror, tror på Allāh och Återuppståndelsen. Dessutom måste de vara anständiga och inte kända för sådant som äktenskapsbrott. Allāh tillåter denna form av äktenskap då Han i Koranen säger:

”Denna dag har all god, hälsosam föda blivit tillåten för er; och födan hos dem som fick del av uppenbarelsen [i äldre tid] är tillåten för er och er föda är tillåten för dem. [Ni får ta till hustrur] ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som före fick del av uppenbarelsen, sedan ni gett dem deras brudgåva, för att leva med dem i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande eller en hemlig förbindelse.” [Koranen 5:5]

Allāh har tillåtet muslimska män att gifta sig med de kvinnor som lever efter god moral och är respektabla. Det finns därför ingen skada i att, om behov uppstår, gifta sig med kvinnor ifrån Skriftens folk. Men i dagsläget är det bättre att inte göra detta, utan i stället gifta sig med muslimska kvinnor.

De risker relaterade till att gifta sig på detta sätt är i dag större, då kvinnor har mer kontroll över sina män, vilket kan resultera i att männen och barnen leds bort ifrån tron på Allāh. Mitt råd till alla mina bröder – var de än befinner sig – är att de inte bör gifta sig med icke-muslimer samt att de bör vara medvetna om riskerna i detta. Istället bör de göra sitt yttersta för att gifta sig med muslimska kvinnor och utbilda dem och leda dem till det goda. Detta är säkrare, speciellt i dessa tider då alla avarter av mänskligt beteende har ökat. Icke-muslimer har i dag övertaget över muslimer och kvinnor i deras länder har mer makt och auktoritet vilket leder till att de dominerar sina muslimska män och attraherar dem och deras barn till en felaktig ideologi [som står i kontrast till islam].

Och det finns ingen annan kraft eller styrka än Allāh!

Mer om islams kvinnosyn kan du läsa om på islam.se

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    al-Aqalliyāt al-Muslimah – sida 29, fatwa 5