بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Ge ränteintäkter till mujāhidin

Fråga: Är det islamiskt sett tillåtet att jag sätter in mina tillgångar på en bank, tar räntan och sedan ger den till mujāhidin?

Svar: Då det är känt att dessa banker använder ränta innebär en insättning av tillgångar i dem att man hjälper dem med synd och överträdelse. Vi ger rådet att det inte skall finnas något samröre med dessa banker. Men om denne genom nödtvång tvingas till det, och inte hittar någon finansiell institution eller bank som är islamisk, då går det bra att sätta in pengar i banker som använder ränta. Det är tillåtet att ta pengarna som de betalar i ränta, men man skall inte ta dem bland sina egna tillgångar. I stället bör man spendera dem på bra sätt som till de fattiga, de behövande, mujāhidin och liknande grupper. Detta är bättre än att man lämnar dem till någon som kommer att spendera dem på kyrkor eller missionärer som kallar till otro och att föra bort andra från islam.

Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas