بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Frivillig vallfärd eller ge pengar till mujāhidin

Fråga: Den som redan har utfört den obligatoriska vallfärden och har möjlighet att göra det en andra gång, får han ge pengarna för hans andra vallfärd till mujāhidin i Afghanistan, i stället för att vallfärda en andra gång?

Svar: Har någon redan utfört den obligatoriska vallfärden, då är det bättre att ge de pengar som han sparat för den andra vallfärd till mujāhidin som kämpar för Allāhs sak. Detta kan vara mujāhidin i Afghanistan och emigranter till Pakistan som söker skydd där. Anledningen är att profeten, när han tillfrågades om vilken handling som var den bästa, sade: ”Tro på Allāh och Hans sändebud.” Sedan sade frågeställaren: ”Och sedan?” Han svarade: ”Djihād för Allāhs skull.” Sedan sade frågeställaren: ”Och sedan?” Han svarade: ”En mabrur-hajj [en välsignad och korrekt utförd Hajj].” [al-Bukhārī 26 och Muslim 83] Äktheten i denna hadīth är man enig om.

Han placerade här vallfärden efter djihād. Detta avser en frivillig vallfärd då den obligatoriska vallfärden är en av Islams pelare [om man har möjlighet att utföra den]. I Sahīh al-Bukhārī och Sahīh Muslim rapporteras att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den som utrustar en soldat för strid, då har denne begett sig ut för strid. Och den som tar hand om dennes familj på ett bra sätt när denne har gett sig av, då har han begett sig ut för strid.” [al-Bukhārī 2843 och Muslim 1895]

Det finns inget tvivel om att en mujāhidin för Allāh sak är i stort behov av materiell assistans från deras bröder. Att spendera på dem är bättre än en frivillig vallfärd. Anledningen är de två nämnda haditherna och andra utöver dem.

Och framgång är med Allāh.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 316 s. ISBN saknas