بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Vad som i något syfte sparas från månadslönen

Fråga: Jag sparar en del från min månadslön. Behöver jag betala allmosa för dessa pengar? Jag sparar dem för att bygga ett hus och för att betala för ett äktenskap, om Allāh vill. Jag har sparat dessa pengar på banken under flera år då jag inte har någon annanstans att förvara dem.

Svar: Tillgångar som sparas för giftermål, för att bygga ett hus eller i något annat syfte måste allmosan betalas för om de når det lägsta värdet och ett år har gått. Detta oberoende av om det är guld, silver eller pengar. Anledningen är de generella innebörderna i bevisen som visar att allmosan är en skyldighet för det som överstiget den lägsta summan och som ett år har passerat för. Detta utan undantag. Att ha pengar på räntebanker är inte tillåtet då det innebär att man hjälper till med synd och överträdelse. Men om det görs av en nödvändighet är det tillåtet. Det bör dock vara utan ränta.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Majmoo’ al-Fatawa (14/130)