بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Svårigheter att gå upp för att be gryningsbönen

Fråga: Jag är muslim – och all lovprisan och ära tillhör Allāh. Jag ber regelbundet i moskén, utom att jag ofta är sen till gryningsbönen. Jag är mycket trött och det är svårt för mig att gå upp. Detta trots en väckarklocka. Jag tänker ofta på detta och är rädd för att jag är skyldig till hyckleri. Anses jag under dessa omständigheter vara en hycklare? Vad råder ni mig till?

Svar: Du måste anstränga dig för att du skall kunna be bönen i församlingen. Detta inkluderar att du använder en väckarklocka, lägger dig tidigt och utser någon i din familj som kan väcka dig om du inte hör den. Allāh den Allsmäktige har sagt: ”Och för var och en som fruktar Honom gör Gud uppgiften lätt.” [Koranen 65:4] Han den Upphöjde har sagt: ”Frukta därför Gud efter måttet av er förmåga.” [Koranen 64:16]

Må Allāh göra det lätt för dig och hjälpa dig att göra det som Han har föreskrivit för dig.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 395 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8