بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Svåraste bönerna för hycklarna är nattbönen [isha] och gryningsbönen [fajr]

Fråga: Går det bra att sova över gryningsbönen och bör man be den när man vaknar, enligt Sändebudets ord: ”Den som sover över en bön eller glömmer den måste be den så fort han kommer ihåg. Då är tiden för den”? Detta i vetskap om att jag har möjlighet att gå upp, men att det kommer att vara mycket mödosamt. Ber jag så kommer jag knappt att vara vid medvetande. Jag ber om en detaljerad förklaring av förtjänsten i gryningsbönen och om straffet för den som överger den.

Svar: En muslim måste anstränga sig mycket för att be alla böner i moskén med församlingen. Han måste vara noggrann med detta och undvika allt som hindrar honom från att göra vad Allāh har förpliktigat honom. En av de viktigaste av dessa saker är gryningsbönen. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sagt: ”De svåraste bönerna för hycklarna är nattbönen och gryningsbönen. Och om de visste vilken förtjänst som fanns i dem, då skulle de komma krypande.” [al-Bukhārī 657 och Muslim 651]

Allāh den Upphöjde har sagt: ”Och [förrätta] gryningsbönen med läsning [av Koranen]; läsning i daggryningen sker inför vittnen.” [Koranen 17:78]

I en hadīth rapporterass att det är änglarna som bevittnar den. Detta är både nattens och dagens änglar som samlas där. Imam ash-Shafi'i anser att den mittersta bönen [som Allāh nämner i Koranen] är gryningsbönen. Som bevis för detta har han citerat Allāhs den Upphöjdes ord: ”Förrätta regelbundet [de dagliga] bönerna och [särskilt] den bön som har en central plats och res er i from ödmjukhet inför Gud.” [Koranen 2:238]

Det är endast gryningsbönen som man står länge i. Därför måste man vara nog med den. Du måste vidta de åtgärder som hjälper dig att be den i rätt tid tillsammans med församlingen. Du kan uppnå detta genom att gå och lägga dig tidigare och inte vara uppe så sent, vilket kan leda till att du missar att be den i rätt tid. Du måste även anstränga dig för att vakna när du hör böneutropet [eller strax innan], utse någon som väcker dig eller placera en väckarklocka nära dig så att du vaknar vid böneutropet.

När man vänjer sig vid att vakna övervinner man tröttheten. Det blir lättare och man börjar njuta av den. Hjärtat koncentrerar sig och hör vad som sägs i den.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrin
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 323 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8