بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Den som inte ber är en icke-troende

Fråga: Mitt problem kan sammanfattas på följande sätt: Min man är alkoholist och varken ber eller fastar under ramadan. Han varit arbetslös under flera år. Jag har två söner tillsammans med honom och ingen av dem är vuxen ännu. Nu bor jag i min familjs hem och min man försöker med alla medel att övertala mig att återvända till honom. Jag känner mig osäker på om jag skall komma tillbaka till honom. Jag tänker ju på barnen. Bör jag återvända till honom? Jag har hört att det inte är tillåtet att bo tillsammans med någon som inte ber och som dricker alkohol. Vad bör jag göra?

Svar: En man som inte ber är en icke-troende. Detta enligt profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord: ”Avtalet som skiljer oss från dem är bönen och den som lämnar den har inte trott.” [at-Tirmithi 2621, an-Nasā’i 464 och Ahmad 5:346, 355] Och han har även sagt: ”Det som står mellan en man och otro samt mångguderi är utelämnandet bönen.” [Muslim 82]

Det spelar ingen roll om han förnekar att den är en skyldighet eller inte. Om han förnekar att den är en skyldighet, då är han en icke-troende enligt konsensus bland de lärde. Skjuter han upp den för att han är slarvig eller lat, men utan att förneka att det är en skyldighet, då är han också en icke-troende enligt det starkaste uttalandet från de lärde. Detta baseras på de ahādīth som har nämnts och på andra med innebörd.

Du som har ställt frågan får inte återvända till din man förrän han återvänder till Allāh i ånger och är noga med att be ber. Må Allāh vägleda honom och låta honom ångra sig uppriktigt.

Och Allāh är Beviljaren av framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 379 s. ISBN saknas