بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Ber endast fredagsbönen

Fråga: Det finns en muslim som ber i sitt hem. Han påstår att hans tro är stark men han går endast till moskén på fredagar. Skall de i moskén be begravningsbönen för honom om han ber?

Svar: Den mest korrekta åsikten bland de lärde är att män som har förmåga måste be de gemensamma bönerna i församlingen. Den som då utan ursäkt inte ber i moskén är en syndare och någon som inte rättar sig efter Allāh och Hans sändebud. Beviset för detta är att Allāh har påbjudit att de skall bes i moskén under tider av djihād, de svåraste omständigheterna och även som när man ber vid rädsla då Allāh säger:

”När du befinner dig hos de troende och leder dem i bön, låt då en grupp stå upp tillsammans med dig och låt dem behålla sina vapen. När de har avslutat bönen, låt dem ge er betäckning och låt en annan grupp, som ännu inte har bett deras bön, stiga fram och be med dig. Men de bör vara på sin vakt och ha vapen i beredskap, eftersom förnekarna av tron skulle önska att ni lade ifrån er era vapen och er utrustning för att då rikta ett [förödande] slag mot er. Men ni gör inte fel, om ni lägger av vapnen därför att ni är rädda att de skall skadas genom regn, eller på grund av sjukdom. Men var på er vakt. För dem som förnekar sanningen har Gud i beredskap ett förnedrande straff.” [Koranen 4:102]

Beviset i profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah är en återberättelse från Abū Hurairah. Han berättar att Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sagt:

”Vid Honom i vars hand min själ vilar i, jag avser att beordra att brännved skall föras fram och sedan beordra bönen och att böneutropet skall ropas ut för den, sedan beordra en man att leda folket i bön och efter det gå till den man som inte var närvarande vid bönen och bränna deras hus över dem. Och vid Honom vars hand min själv vilar i, om någon av dem visste att de skulle finna ett stort ben med kött och två fina revben, då hade han kommit till nattbönen.” [al-Bukhārī 644 och Muslim 651]


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 335 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8