بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tveksamhet över om man utfört bönen eller inte

Fråga: Vad gör man om man tvekar över om man har bett?

Svar: Om en muslim tvekar över om han har bett en av de obligatoriska bönerna, då måste han be den så fort som möjligt. I grund och botten återstår ju skyldigheten. Därför måste han göra det så fort som möjligt. Detta baseras på profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord: ”Den som sover över bönen eller glömmer den måste ta igen den så fort han kommer ihåg den. Det finns inget gottgörande utom detta.” [al-Bukhārī 597 och Muslim 684]

Muslimer måste vara mycket noga med deras böner, be dem med församligen och inte låta något distrahera dem från bönen som kan leda till att de glömmer den. Anledningen är att bönen är en av islams pelare och den viktigaste skyldigheten efter trosbekännelserna. Allāh den Upphöjde säger: ”Förrätta regelbundet [de dagliga] bönerna och [särskilt] den bön som har en central plats och res er i from ödmjukhet inför Gud.” [Koranen 2:238]

Han den Upphöjde säger: ”Förrätta bönen och ge åt de behövande och böj era huvuden med de andra som böjer sina huvuden [i bön].” [Koranen 2:43]

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Huvudfrågan är Islam, dess pelare är bönen och dess höjd är djihād för Allāhs sak.” [at-Tirmithi 2616]

Och han har sagt: ”Islam är byggt på fem [pelare]: vittna om att ingen är värdig att dyrka utom Allāh och att Muhammad är Allāhs sändebud, förrätta bönen, betala allmosa, fasta under månaden Ramadan och vallfärda till Allāhs Hus.” [al-Bukhārī 8, 4515 och Muslim 16]

De verser och ahādīth som poängterar vikten av bönen, skyldigheten att be den och plikten att upprätthålla den är många.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 154 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8