بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Den som antar kommunism har avfallit från islam

Fråga: Kommunism är en ideologi som förnekar Skaparen den Allsmäktige och den förespråkar tro på materialism samt att livets ursprung finns i naturen. Är dessa unga män i vår islamiska värld som omfamnar den kommunistiska ideologin, och speciellt de som tror på den, avfällingar?

Svar: Vad som är klart för mig är att denna fråga är som undringen: är solen solen och är natten natten? Och är dagen dagen? Vem kan finna svårigheter med att acceptera att den som förnekar Skaparens existens, speciellt när detta [jag menar att inte tro på Skaparen] inte är en gammal irrlära från det förflutna; det har endast uppfunnits i nutid. Hur kan Skaparens existens förnekas, när bevisen för Hans närvaro – och all lovprisan och tack tillhör honom – finns tillhanda i vår värld i vårt intellekt och i våra sinnen. Ingen utom den okunnige kan förneka detta. Faktum är att även de som inte tror innerst inne vet att Han existerar. Allāh den Upphöjde säger om Farao som förnekade Skaparens existens och själv påstod att han var Herren:

”Och i sin ondska och sitt högmod förnekade de [tecknen], trots att de i sitt innersta var övertygade om deras äkthet. Se vilket slut dessa främjare av oordning och sedligt fördärv gick till mötes!” [Koranen 27:14]

Och Han den Allsmäktige har sagt:

”[Moses] svarade: 'Du vet redan att ingen annan än himlarnas och jordens Herre har sänt dessa [tecken] för att låta [alla] se sanningen. Farao! Jag tror att din undergång är nära!” [Koranen 17:102]

De som förnekar Skaparen förnekar också deras egen existens. Detta beror på att de säger att de inte har skapat sig själva, och de vet detta, samt att de tror att deras mödrar och fäder inte skapade dem, eller någon annan levande än världarnas Herre. Allāh den Upphöjde säger:

”Skapades de kanske av en slump? Eller är de själva skaparna?” [Koranen 52:35]

När Jubair bin Mut'im hörde profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – recitera denna vers blev han förvånad över att han inte hade trott förut. Han sade: ”Jag flög nästan, det var ju ett så klart och avgörande bevis för Skaparens den Upphöjdes existens.”

Om det sägs till dem som förnekar: ”Vem är himlarnas och jordens Skaparen?”, då finner de inget annat alternativ än att säga: ”Det är Allāh som skapat dem”. Det är ju klart att de inte skapade sig själva och allting som existerar måste ha en Skapare, och det är Allāh. Om någon skulle säg: ”Detta vackra palats innehåller mycket dyr elektronisk utrustning och det har byggt sig själv” - då skulle folk säga: ”Detta är vansinne. Det kan inte vara möjligt.”Hur är det då inte med himlarna, jorden, planeterna och stjärnorna som rör sig runt i detta fantastiska system, som inte har förändrats sedan Allāh den Allsmäktige skapade det [och som kommer att bestå] tills Allāh låter det förgå. Jag anser att frågan är så klar att den inte kräver bevis.

Härmed råder det inget tvivel om att den som förnekar Skaparen har en mental defekt, är utan religion och är icke-troende. Ingen bör tveka över att detta är otro.

Detta utlåtande gäller även de som blint följer denna tro och som har levt i islam, därför att islam avvisar med bestämdhet detta. Falskheten i detta tankesätt och i denna ideologi bör vara uppenbar för varje muslim och det finns ingen ursäkt för dem, då det har funnits dem som lärt dem. Om de återvände till deras fitrah, då skulle de finna att kommunismen saknar grund.


Läs mer:

 • Författare:

  Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 363 s. ISBN saknas

  Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8

  Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8
 • Författare:

  Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 363 s. ISBN saknas

  Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8