بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Villkor för att stryka över sockar och om det är tillåtet att be i skor

Fråga: Är strykandet över lädersockar jämförbart med att stryka över bomulls-, ylle-, eller nylonsockar? Vad finns det för villkor för att det skall vara tillåtet att stryka över dem? Är det tillåtet att be i skor?

Svar: Det är tillåtet att stryka över rena sockar som täcker hela foten. Detta grundas på vad som har rapporterats från ett flertal av profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – följeslagare - må Allāh vara nöjd med dem - om att de strök över sockarna. Skillnaden mellan jawarib och khifaf är att den senare är gjort av läder och den första är gjord av bomull eller något liknande.

Villkoren för att det skall vara tillåtet att stryka över sockarna eller lädersockarna är att de täcker hela foten, att de tas på under rituell renhet och att strykandet äger rum inom tre dagar och nätter för den som reser samt en dag och natt för den som är hemma. Detta enligt autentiska ahādīth om detta ämne.

Det är tillåtet att be i skor som är fria från smuts [som urin eller avföring]. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – bad i sina skor. [Återberättad i al-Bukhārī och Muslim]

Abū Sa'id har rapporterat att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Om någon av er kommer till moskén, då bör han se efter, och om han ser någon smuts eller något skadligt under skorna, då stryker han bort det och ber i dem.” [Abū Dawūd 650]

Har moskén mattor är det bättre att ställa dem på ett lämpligt ställe eller ställa dem mellan fötterna. På detta sätt blir mattan inte smutsig.

Och Allāh är Den som ger framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    n/a
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. x s. ISBN saknas