بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Stryker över sockarna under sommaren

Fråga: Jag märker att somliga av Allāhs tjänare stryker över deras sockar även under sommaren när de tvagar sig! Vänligen, ge mig ett utlåtande om detta. Berätta även för mig om det är bättre för den som inte reser att tvätta fötterna eller att stryka över sockarna. Detta i vetskap om att de som stryker över sockarna inte har någon ursäkt, utom att de säger att det är tillåtet.

Svar: Den generella innebörden av autentiska ahādīth som visar att det är tillåtet att stryka över khifaf och jawarib visar att det är tillåtet att stryka över dem både under vintern och sommaren. Jag känner inte till något som bevisar att det endast är tillåtet under vintern. Det är dock inte tillåtet att stryka över sockar eller något liknande utan att uppfylla de nödvändiga kraven. De är att sockarna måste täcka de delar av foten som krävs, att de tas på medan den som bär dem är rituellt ren och att tidsgränsen [som är en dag och en natt för den som inte reser och tre dagar och tre nätter för den som reser] observeras [börjar första gången de stryks över följande förlusten av den rituella renheten]. Detta enligt den mest korrekt åsikten av de två åsikterna som de lärde har.

Och Allāh är Den som beviljar framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 104 s. ISBN saknas