بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tar på sig sockar utan att vara i ett tillstånd av renhet för att sedan be

Fråga: Jag gjorde tvagade mig för gryningsbönen, sedan bad jag men jag glömde att ta på mina sockar. Sedan sov jag efter bönen, vaknade och tog på mina sockar när jag inte var rituellt ren. När det sedan blev dags för middagsbönen tvagade jag mig, strök över sockarna och bad. Jag gjorde samma sak vid eftermiddagsbönen, kvällsbönen och nattbönen i tron om att jag var rituellt ren när jag tog på dem. Jag kom inte på att jag inte hade tagit på dem i ett tillstånd av renhet förrän två timmar innan nattbönen. Vilket är utlåtandet om dessa fyra böner, är de giltiga? Detta i vetskap om att jag inte gjorde detta avsiktligen.

Svar: Den som bär lädersockar eller sockar [av något annat material] utan att vara rituellt ren, för att sedan stryka över dem och i glömska be, dennes bön ogiltig. Denne måste då göra om alla böner som denne gjort efter att ha strukit över sockarma. Ett villkor för att strykandet över dem skall vara giltigt är ju att de bärs under rituell renhet. Detta är alla de lärde eniga om. Den som bär dem utan renhet och stryker över dem, för denne är utlåtandet att ha bett utan renhet. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Bön utan tvagning eller välgörenhet från en fifflare accepteras inte” [Muslim 224]

I Sahīh al-Bukhārī och Sahīh Muslim finns en hadīth från Abū Hurairah i vilken det rapporteras att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Bönen accepteras inte för den som släpper sig förrän denne har tvagat sig.” [al-Bukhārī 135, 6954 och Muslim 225]

I Sahīh al-Bukhārī och Sahīh Muslim berättas att al-Mughirah bin Shu'bah hade följe med profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – under en resa och att han gick för att urinera, kom tillbaka och tvagade sig och al-Mughirah hällde vatten åt honom. Han strök över sitt huvud och al-Mughirah gick för att ta av sig sina lädersockar, men profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade: ”Lämna dem. Jag tog ju på dem då de [fötterna] var rena.” [al-Bukhārī 206] Sedan strök han över dem. Ahādīth som behandlar detta ämne är många. Därmed måste du som har ställt frågan upprepa dessa fyra böner – middagsbönen, eftermiddagsbönen, kvällsbönen och nattbönen. Du har inte syndat på grund av detta. Allāh den Upphöjde har ju sagt: ”Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel.” [Koranen 2:286]

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har berättat att Allāh har sagt: ”Jag har gjort så.” [Muslim 126]

Detta betyder att Han den Upphöjde har besvarat denna åkallan från Hans tjänare om att inte ställa dem till svars för deras misstag eller deras glömska – och all lovprisan tillhör Allāh.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 98 s. ISBN saknas