بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Den föreskrivna tiden för att stryka över sockarna

Fråga: Är tiden då sockarna får vara kvar på fötterna begränsad till en dag och en natt eller till fem böner? Om någon är rituellt ren och ber mer än fem böner och börjar med att stryka över sockarna vid nattbönen, sedan gryningsbönen, middagsbönen, eftermiddagsbönen och kvällsbönen; sedan kommer tiden för nattbönen tvagning från hans bön vid kvällsbönen är fortfarande intakt, kan han då be nattbönen med tvagning från kvällsbönen eller bör han ta av sockarna och tvaga sig igen?

Svar: Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – begränsade tiden för att stryka över sockarna till tre dagar och nätter för den som reser och en dag och natt för den som är hemma [Abū Dawūd 157 och an-Nasā’i 128, 129] Han begränsade inte strykandet till ett visst antal böner.

Därmed får den som är hemma be mer än fem böner i dem. Han kan stryka över dem efter att ha brutit sin tvagning vid kvällsbönen. Därpå ber han kvällsbönen och nattbönen tillsammans vid kvällsbönen och stryker sedan över dem vid följande böner: gryningsbönen, middagsbönen, eftermiddagsbönen och sedan be kvällsbönen och nattbönen igen tillsammans vid kvällsbönen under den andra dagen. Detta sker då på grund av sjukdom eller någon annan giltig ursäkt för att slå ihop bönen.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 105 s. ISBN saknas