بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Rengöring av den avlidnes kropp

Fråga: Vilket är det korrekta sättet som har rapporterats från Muhammad om hur den avlidnes kropp skall tvättas?

Svar: Det föreskrivna sättet för att tvätta den avlidnes kropp är att könsdelarna tvättas först och sedan tvättas hela kroppen. Man börjar med lederna som tvättas under tvagningen så att det sker på samma sätt som under tvagningen, utom att vatten inte hälls i munnen eller näsan. I stället bör man helt enkelt blöta en tygbit och tvätta näsan och munnen. Därnäst tvättar man resten av kroppen och man gör det med sidr. Man krossar det, häller det i vattnen och stöter det sedan med handen tills man har fått ett skum. Detta skum använder man sedan för att tvätta huvudet och skägget. Sedan tvättar man resten av kroppen med den sidr som finns kvar då den rengör bra. Vid den sista tvätten tar man på kamfer. Detta är en välkänd parfym. De lärde säger att den är bra för kroppen och att den håller skadedjur borta.

Om kroppen är mycket smutsig bör man tvätta den noggrannare, enligt vad profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade till kvinnan som tvättade hans dotter: ”Tvätta henne tre gånger, eller fem gånger eller mer om du anser att det är nödvändigt.” [al-Bukhārī 1253]

Sedan torkar och sveper man denne person.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 2. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 572 s. ISBN 9960-892-66-2