بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Handlingarna under offerdag och ett utlåtande om att göra saker i oordning

Fråga: Vad är bäst för en pilgrim under vallfärden i fråga om vad denne skall göra under offerdagen [‘eid den tionde i dhul-hijjah]? Är det tillåtet att göra visa saker först för att skjuta upp andra?

Svar: profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah under offerdagen är att kasta stenarna på pelarna genom att kasta sten på al-'Aqabah, vilket är den i riktning mot Mecka. Sju stenar bör kastas på den. Varje sten kastas var för sig och takbīr sägs för varje sten. Man bör sedan offra sitt djur, om han har ett djur med sig. Sedan rakar man sitt huvud eller får det klippt [rakning är dock bättre]. Sedan bör man utföra tawāf och sa’ī, om det krävs att man gör sa’ī. Detta är bättre, då profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – gjorde det [i den ordningen]. Han kastade stenarna, slaktade djuret, rakade sitt huvud och begav sig till Mecka och utförde tawāf. Denna ordning är bättre: kasta stenarna, slakta djuret, raka huvudet eller klippa håret och sedan utföra tawāf och sa’ī [om det krävs att man utför sa’ī].

Om man gör ett moment före ett annat [i oordning], då är det inget problem med det. Om man slaktar djuret före man kastar stenarna, eller om man utför tawāful-ifādhah före stenarna kastas, eller om han rakar håret före stenarna kastas, eller om han rakar sig innan man slaktar – är detta godkänt. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – tillfrågades om den som gjorde vissa saker för andra eller sköt upp några. Han svarade då: ”Inga problem, inga problem.” [al-Bukhārī 1721 och Muslim 1306]


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 170 s. ISBN saknas