بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Bar sandaler eller sockar i ihrām

Fråga: Om en man eller kvinna bär sandaler eller sockar under ihrām, oberoende av om denne kände till det eller inte, gör detta då ihrām ogiltig?

Svar: Det som är sunnah är att en man går in i ihrām i två sandaler. Anledningen är att det har berättats från profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – att han har sagt: ”Ni bör träda in i ihrām i ett midjeplagg, ett övre klädesplagg och två sandaler.” [Talkhis al-Habair 2:237]

Därför är det bättre att träda in i ihrām i sandaler för att man skall skyddas mot taggar, het mark och saker som är kalla. Om man inte går in i ihrām i sandaler, då är det inte fel. Kan man inte finna sandaler, då är det tillåtet att träda in i ihrām bärandes lädersockar.

Bör han klippa av dem? De lärde har olika åsikter om detta. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den som inte kan finna två sandaler, låt denne då bära två lädersockar, och låt denne klippa dem nedanför vristen.” [al-Bukhārī 1842 och Muslim 1177] I den predikan som han höll vid Arafat under sin sista vallfärd beordrade han att två lädersockar skall bäras om man inte hittar två sandaler. Han kommenderade inte att de skulle klippas. Därför har de lärde olika åsikter. Några säger att det första sättet har upphävts; man får då bära lädersockar utan att klippa av dem. Andra säger att det inte har upphävts. Anledningen är att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – predikade vid Arafat och en stor grupp människor, som bodde i staden och öknen, var närvarande. några var inte närvarande vid predikan i Medina, där han beordrade att lädersockarna skulle klippas av. Hade det varit obligatoriskt eller föreskrivet att klippa av dem, då hade han klargjort det för sitt samfund. Hans tystnad om det i Arafat bevisar att det har upphävts och att Allāh har förlåtit och tillåter tjänarna att inte klippa dem, då det förstör lädersockarna. Och Allāh vet bäst.

Kvinnan syndar inte om hon bär läder- eller tygsockar, hon är ju awrah. Däremot är hon förbjuden två saker: att bära ansiktsslöja och handskar. Anledningen är att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – förbjöd detta då han sade: ”Kvinnan [i ihrām] bär inte en ansiktsslöja, ej heller bär hon handskar.” [al-Bukhārī 1842]

En ansiktsslöja är något som har gjorts för ansiktet, precis som en burqa'. Kvinnan bär den inte under ihrām. Hon måste dock täcka ansiktet med något annan än en ansiktsslöja när män som hon inte är släkt med är närvarande. Anledningen är att hennes ansikte ärawrah. Är hon långt bort från män, då får hon visa ansiktet. Hon får inte bära en ansiktsslöja över ansiktet, ej heller en burqa'. Hon får heller inte bära handskar, och de är två saker som gjorts för att täcka händerna. Kvinnan får inte bära dem under ihrām men hon får täcka händerna med något annat.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 144 s. ISBN saknas